دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی مدیریت خانواده و تربیت کودک

روش مطالعه ودرس خواندن

  • شرایط مطالعه بهتر
    «بکارگیری شرایط مطالعه یعنی بهره‌وری بیشتر از مطالعه» شرایط مطالعه ، مواردی هستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می توان مطالعه ای مفیدتر و با بازدهی بالاتر داشت . در واقع این شرایط به شما یاد می دهند چگونه از زمانهای مطالعه ، بهره‌وری بالاتری داشته باشید . به شما می آموزند قبل از شروع مطالعه چه اصولی…
  • مطالعه مفید چگونه حاصل می شود؟

(بیشتر…)

(عنوان)

تبریک

(عنوان)

(عنوان)

(عنوان)

(عنوان)

http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=3770bf08072af91672f0881507545398

پوسته Mission News توسط Compete Themes.